O naszych stronach

Administrator

Administratorem niniejszej prezentacji internetowej jest HP ALUMINIUM s.r.o.

Realizacja prezentacji internetowej

Internetową prezentację wytworzyło STUDIO ERIGO, s.r.o., które oferuje kompleksowe usługi w zakresie designu firmowego i rozwiązań internetowych.

Oświadczenie o dostępności

Niniejsze strony starają się, aby ich zawartość była maksymalnie dostępna zgodnie z Zasadami Tworzenia Dostępnych Stron Internetowych (Ministerstwo Informatyki RC) i zgodnie z metodyką WCAG 1.0. Tworząc te strony, brano także pod uwagę zasady metodyki "Dive into accessibility".

Opracowanie techniczne

Zawartość prezentacji jest ustrukturyzowana za pomocą XHTML, strona wizualna została stworzona za pomocą CSS. Prezentacja jako całość opiera się systemie redakcyjnym TYPO3 CMS.

Marki ochronne

Marki ochronne podane lub przedstawione na tych stronach są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi markami ochronnymi ich prawowitych właścicieli.